MSC og fiskeri

Det er vigtigt at kigge efter det blå MSC-mærke, når man køber fisk, da MSC-mærket er din garanti for at fisken stammer fra et bæredygtigt fiskeri, hvor fisken kan spores hele vejen fra hav til bord.

Hvorfor er det vigtigt at vælge fisk fra MSC-certificerede fiskerier?

Fordi…

 • næsten 3 mia. mennesker på verdensplan afhænger af fisk som proteinkilde
 • der på trods af fiskerizoner og kvoteordninger stadig forekommer ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri. Som konsekvens overfiskes nogle fiskebestande, og bekymringer om bifangst og effekter på det omgivende økosystem har ikke førsteprioritet
 • næsten halvdelen af alt liv i havet er forsvundet over de sidste 40 år pga. bl.a. overfiskning – i dag er 29% af havets fiskebestande overfisket, mens 61% udnyttes fuldt ud
 • et bæredygtigt fiskeri sikrer fisk for nutidige og fremtidige generationer, da der er krav til alders- og kønsmønstre i bestanden. Dette forhindrer, at for mange unge fisk bliver fanget, samt at der tages højde for andre faktorer, der kan påvirke bestanden
 • det er vigtigt at have tillid til, at den fisk, man køber, rent faktisk kan spores tilbage til oprindelsesstedet. En ny global analyse antyder, at gennemsnitlig 30% af fisk og skaldyrsprodukter er fejlbeskrevet eller har forkert etikettering – for MSC-mærkede produkter gælder, at alle led i forsyningskæden skal være MSC-certificeret, hvorfor MSC-mærket fisk og skaldyr kan spores helt fra hav til bord

Fiskearter

Blåmusling (Mytilus edulis)
 • mennesker har spist muslinger i mere end 20.000 år, og at de er blevet dyrket i Europa i mere end 800 år
 • muslingeskallerne kan bruges til at isolere huse med. Idéen stammer fra Holland
 • blåmuslingen har en fod, som den kan bruge til at krybe rundt med
Makrel/Atlantisk makrel (Scomber Scombrus)
 • makreller lever i store stimer med op til tusindvis af fisk samlet
 • makreller findes ofte i de øvre vandlag, men om vinteren søger de mod bunden, hvor de overvintrer i store stimer – i denne periode tager de næsten ingen næring til sig
Reje/Dybhavsreje (Pandalus borealis)
 • dybhavsrejer er hermafroditter. De starter ud som hanner og i en alder af 2-4 år skifter de køn og bliver til hunner
 • dybhavsrejer også røde før kogning i modsætning til mange andre arter er rejer, der ofte er grålige
Rødspætte (Pleuronectes platessa)
 • rødspætten har fået sit navn fra de karakteristiske røde pletter, som den har spredt over kroppen
 • rødspætten ‘starter’ livet som små almindelige fisk, men når de er ca. 35 mm begynder det venstre øje ‘at vandre’ mod den højre side, så den ligger sig nede på siden
 • rødspætten ligger nedgravet under sand det meste af dagen og jager oftest om natten
Sild/Atlantisk sild (Clupea harengus)
 • sild lever i store stimer med op til 1 mio. fisk samlet
 • man har optegninger af sildefiskeri i Øresund siden 1100-tallet – sild var dengang en meget vigtig handelsvare og blev eksporteret ned gennem det meste af Europa
 • sild var tæt på at forårsage en konflikt mellem Sverige og Rusland – svenskerne forvekslede nemlig en stime af sild, der ’pruttede’, indenfor svensk territorium med en russisk ubåd tilbage i 1990’erne. Man mener i dag, at sildene kommunikerer vha. disse ’prutter’
Torsk/Atlantisk torsk (Gadus morhua)
 • torskens lille skægtråd på hagen fungerer lidt som en ekstra tunge, og kan bl.a. hjælpe torsken med at finde mad i mudret uklart vand
 • ’torsk’ betyder egentligt ’tørfisk’. Tørfisk er usaltet, naturligt tørret fisk – det har været en vigtig eksportvare siden vikingtiden
 • der findes forskellige stammer af torsk, hvorfor det er særligt vigtigt at vælge torsk, der er MSC-mærket, da ikke-MSC-mærket torsk kan være fanget fra bestande, der ikke er bæredygtige over tid
Tun
 • tun er hurtigt svømmende stimefisk
 • tun er nogle af de mest populære spisefisk blandt danske forbrugere
 • indtil 1960’erne var det muligt at fange blåfinnet/atlantisk tun i Danmark i sommermånederne, men herefter forsvandt de fra danske farvande. De seneste år har man dog observeret blåfinnet/atlantisk tun i Danmark, men det er ulovligt at fange dem
 • der findes mange forskellige arter af tun, hvorfor det er vigtigt at kigge efter MSC-mærket, da mange arter af tun overfiskes – kig derfor efter eks. skipjack-tun (bugstribet bonit) eller albacore tun

Læs mere…